Τμήματα Χειμερινής Περιόδου
Έναρξη : 8 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές : από 1 Σεπτεμβρίου


   ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   ΘΕΤΙΚΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ  Μαθ/κά & Στ. Στατιστικής   Μαθ/κά   Μαθ/κά 
2 ώρες 5 ώρες 5 ώρες
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ  Άλγεβρα   Μαθ/κά   Μαθ/κά 
2 ώρες 3 ώρες 3 ώρες
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
 Άλγεβρα   Γεωμετρία 
2 ώρες 3/2 ώρες
 Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 Μαθηματικά 
3 ώρες
 Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 Μαθηματικά 
3 ώρες
 Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 Μαθηματικά 
3 ώρες


 Φροντιστήριο Μαθηματικών Κώστας Μπιζάς           Διεύθυνση: Παροικία - Πάρος, τηλ: 22840 22649 - 23920,   email: kbizas@otenet.gr